TOP

Disclaimer
Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van Dutchroutes.com besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op Dutchroutes.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de site Dutchroutes.com mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de redactie van Dutchroutes.com.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de site Dutchroutes.com geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site Dutchroutes.com.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site Dutchroutes.com verkregen is.

In principe plaatsen wij alleen foto’s na het verkrijgen van toestemming van de eigenaar. Maar niet altijd is het mogelijk de eigenaar van een foto te achterhalen. Mocht u de eigenaar zijn van een foto die wij hebben geplaatst, maar deze verwijderd zien? Neem dan contact op met de redactie van deze website via info@dutchroutes.com.

 

Redactie Dutchroutes.com

Nu aanmelden!

Meld je nu gratis aan bij Dutchroutes